/polczynska/serwis/nasze-uslugi/volkswagen-life-time/

Formualrz Promocyjny

Imiďż˝ i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb�dne do obs�ugi powy�szego zg�oszenia. Wys�anie formularza jest r�wnoznaczne z wyra�eniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r�wnie� w przysz�o�ci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib� przy
ul. Po�czy�skiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze�nie przyjmuj� do wiadomo�ci, i� przys�uguje mi prawo do wgl�du, wstrzymania przetwarzania oraz usuni�cia w/w danych osobowych.

Volkswagen Life Time

Volkswagen Life Time* to produkt ubezpieczeniowy, przeznaczony dla zakupionych samochodów marki Volkswagen, lecz nie starszych niż 18 miesięcy. W jej zakres wchodzi zwrot kosztów napraw elementów lub podzespołów pojazdu, które uległy awarii podczas eksploatacji auta.

W ramach Volkswagen Life Time można wybrać 3 okresy ubezpieczenia (12, 24 lub 36 miesięcy od dnia wygaśnięcia gwarancji fabrycznej) oraz 4 pakiety podzespołów objętych gwarancją (Podstawowy, Rozszerzony, Komfortowy, Pełny). Ochrona działa niezależnie od przebiegu samochodu i obejmuje awarie powstałe na terenie Polski, a także Europy
(z wyjątkiem: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Kazachstanu, Mołdawii i Rosji).

* Jest to oferta "Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy".

*) Informacje zawarte na stronie nie są prawnie wiążące i nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjęcia jedynie przykładowo obrazują prezentowane treści. Niektóre elementy wyposażenia opisane i demonstrowane na stronie mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktów w danym kraju nale?y kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Poziomy CO2 lub poziomy zużycia paliwa przedstawione na niniejszej stronie są poziomami, które zostały określone podczas świadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mogły zostać niewłaściwie określone. Dokładamy wszelkich starań aby wyjaśnić tą kwestię możliwie jak najszybciej i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziomów we współpracy z odpowiednimi władzami.

Call Center:
22 223 15 19

dostępny od pn do pt w godz 9:00 - 19:00
oraz sobota 9:00 - 14:00

schowaj
rozwiń